Sari Ung-Lanki

Olen Sari, oulunsalolainen yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja eläintenkouluttaja (AT). Olen perehtynyt erityisesti yhteiskuntatieteelliseen eläintutkimukseen ja kouluttajan työn rinnalla teen väitöskirjaa ihmisen ja muiden eläinten välisen suhteen määrittelyistä biotieteissä. Olen työskennellyt pitkään tutkijana ja toiminut myös lasten ja nuorten ohjaajana (sosionomi (AMK)).

Vapaa-ajallani olen ollut mukana monenlaisissa eläinalan järjestö- ja asiantuntijatehtävissä ja teen aktiivisesti työtä eläinten aseman parantamiseksi yhteiskunnan eri osa-alueilla. Minulle on tärkeää, että käsityksemme eläimistä ja tapamme kohdella niitä perustuisivat aina tuoreimpaan tieteelliseen tietoon eläinten käyttäytymisestä, oppimisesta, kognitiivisista kyvyistä ja tunteista.

Koirat ja muut eläimet ovat kuuluneet elämääni nuoruusiästä alkaen ja perheemme muunlajiset jäsenet ovat pääosin olleet adoptoituja löytöeläimiä – niin koirat, kissat, kanit kuin kalatkin. Tällä hetkellä meillä asustaa kaksi löytökoiraa – noin 13-vuotias Snejka-tyttö ja noin kolmevuotias Lupu-poika. Rescuekoirien kanssa olen oppinut paljon koiralähtöisyyden, omaehtoisuuden, rauhallisen ja rennon mielentilan sekä hajutyöskentelyn merkityksestä koirille.

Olen suuntautunut erityisesti koirien käyttäytymisen ja ihmisen ja koiran välisen vuorovaikutuksen haasteiden ratkaisemiseen. Pyrkimykseni on syventää ymmärrystä eläinten käyttäytymisestä ja vahvistaa eläinten yksilöllisen kokemusmaailman sekä tunteiden huomioon ottamista niin arkielämässä, harrastuksissa kuin koulutuksessakin. Jos kuuntelemme, katsomme ja kysymme, eläimet kyllä kertovat.

Ihana Koiruudella koulutan noseworkia ja pidän myös syksyisen sienikurssin. Yksityiskoulutuksia teen omalla toiminimelläni. Koulutuksissani tavoitellaan aina onnistumisen kokemuksia, uuden oppimisen ja yhdessä tekemisen iloa sekä rentoa mieltä niin koirille kuin ihmisillekin. Tervetuloa!