LAT-peli – vuoropuhelua koiran kanssa

LAT eli Look At That on suosittu koulutustapa ohitusongelmien ratkaisemiseen, mutta usein se ymmärretään väärin. Mitä LAT todella on ja miten se opetetaan koiralle?

Tekstin ovat kirjoittaneet yhteistyössä Helppo arki -koirankoulutus ja koirakoulu Ihana Koiruus.

LAT ON OSA KOKONAISUUTTA

Look At That -peli on yhdysvaltalaisen Leslie McDevittin kehittämä. LAT on osa McDevittin Control Unleashed -konseptia, johon kuuluu useita harjoitteita, joiden tarkoitus on opettaa koiralle rauhallisuutta, itsevarmuutta ja avata keskusteluyhteys koiran ja ihmisen välille. Englanniksi on tyypillistä käyttää harjoitteista sanaa “peli” (game), joten suomeksikin puhutaan usein LAT-pelistä.

McDevitt esittelee LAT:in ensimmäisessä kirjassaan Control Unleashed (Clean Run Productions LLC, 2007) ja korjaa LAT:istä syntyneitä väärinkäsityksiä vuonna 2019 ilmestyneessä kirjassaan Control Unleashed, Reactive to Relaxed (Clean Run Productions LLC).

McDevittille LAT ei ole yksittäinen, ongelmat korjaava harjoite, vaan osa suurempaa kokonaisuutta. McDevittin harjoitteet rakentuvat toistensa päälle ja pala palalta lisäävät koiran itsevarmuutta ja omaehtoista kontaktiin hakeutumista. Ennen LAT-harjoitetta McDevitt opettaa koiralle kahdesta kolmeen muuta taitoa. Niihin palaan myöhemmin tässä artikkelissa.

Usein LAT:in kerrotaan alkavan siitä, kun koira katsoo kohdetta eli jotain minkä koira kokee pelottavaksi, epäilyttäväksi, kiihdyttäväksi tai oudoksi. Jokin sellainen kohde, jolle se saattaisi haukkua tai jota kohti se yrittäisi rynnätä. Kun koira katsoo kohdetta, ihminen naksauttaa naksutinta ja antaa koiralle namin, kun koira kääntyy ihmiseen päin. Tämä on kyllä opettamisen ensimmäinen vaihe, mutta todellisuudessa aito LAT alkaa vasta myöhemmin, tämän vaiheen jälkeen. Myöhemmin tässä tekstissä käydään läpi, miten LAT opetetaan ja miten sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi ohitusongelmissa.

VUOROPUHELUN LUOMINEN

LAT:in ajatuksena ei ole se, että koira tuijottaa eri kohteita ja saa siitä nameja. LAT:in on tarkoitus olla vuoropuhelua koiran ja ihmisen välillä. Koiralle opetetaan, että haukkumisen ja sinkoilun sijaan sillä on mahdollisuus kertoa ihmiselle, että jokin ympäristössä on sen mielestä jännittävää tai kiihdyttävää. Ihmisen tehtävänä on kiittää tästä ilmoittamisesta namilla ja tarvittaessa auttaa koira pois tilanteesta siirtymällä syrjään.

Koiran ei myöskään tarvitse katsoa kohdetta. Koira voi ilmoittaa kohteen sijainnista myös katsomalla ihmistä silmiin ja vilkaisemalla silmäkulmastaan kohdetta tai kääntämällä korvaansa sen suuntaan. Sekin on ilmoittamista, että koira intensiivisesti tuijottaa ihmistä silmiin. Ihmisen onkin tärkeä oppia lukemaan oman koiransa yksilöllistä tapaa ilmoittaa ympäristön häiriöistä.

Kun koiralle annetaan mahdollisuus katsoa ympäristöään ja ilmoittaa epäilyttävistä, pelottavista tai kiihdyttävistä kohteista ihmiselle, sen ei tarvitse jännittyä, pelätä, haukkua tai sinkoilla. LAT-peli pitää koiran turvassa. Ihmisen tehtävänä on olla avoin koiran aloitteille. LAT-pelin myötä koira kokee koko ajan vähemmän tarvetta ilmoittaa ympäristön kohteista, koska sen itseluottamus ja rauhallisuus kasvavat. Kokenut LAT-koira käyttää LAT-peliä enää harvoin!

LAT:in periaatteisiin kuuluu aina se, että koira ei koskaan tutustu sellaiseen kohteeseen, jonka vuoksi se aloittaa LAT-pelin. Ihmisen tehtävä on varmistaa, että jos vastaantulevan koiran lähestyessä tehdään LAT-peliä, kyseinen koira ei tule tervehtimään. Koiran turvallisuudentunne lisääntyy, kun koira voi luottaa siihen, etteivät LAT-pelin kohteet ikinä tule sen luo.

MITEN LAT OPETETAAN?

Ennen LAT-peliä, McDevitt opettaa koirille ainakin pelit nimeltä Whiplash Turn ja Take a Breath. Whiplash Turn opettaa koiraa suuntautumaan ihmistään kohti erilaisissa ympäristöissä, siirtymätilanteissa ja häiriöissä. Take a Breath -harjoitteessa koiraa opetetaan hengittämään syvään vihjeestä ja myös tarjoamaan rauhallista hengittämistä. Näiden lisäksi McDevitt opettaa yleensä ensin alustaharjoittelun (Mat Feelings) perusteita, johon sisällytetään sitten LAT:in idea. Tässä artikkelissa ei syvennytä muihin Control Unleashed -harjoitteisiin tämän enempää. Voit kuitenkin harjoitella LAT-peliä, vaikka koirasi ei osaisi näitä edellisiä taitoja. Huomioi kuitenkin tällöin erityisen tarkasti se, että tilanne on riittävän helppo koiralle ja koira saa onnistumisia.

McDevitt opettaa LAT:in kontrolloidussa, keinotekoisessa ympäristössä, jossa onnistumisen varmistaminen on helpompaa. Jos se on sinulle mahdollista, opeta LAT koirallesi kotona esimerkiksi jonkin esineen, toisen lemmikin tai avustajan avulla. Kohteen ei tarvitse olla koiraa jännittävä tai kiihdyttävä. Jos harjoittelet esineellä, aseta esine pöydälle tai tuolille ja ole valmiina antamaan ehdollinen vahviste heti, kun koirasi katsoo sitä. Anna nami poispäin esineestä ja jää koirasi kanssa seisomaan muutaman metrin päähän esineestä. Pyri olemaan sen verran lähellä, että koirasi huomaa esineen, mutta ei niin lähellä, että koirasi pääsee helposti koskemaan esineeseen kuonollaan tai tassullaan. LAT:issa koira ei ole koskaan kontaktissa kohteiden kanssa, joten harjoittelu pitäisi myös alkaa niin.

LAT:in voi opettaa myös aidoissa arjen tilanteissa, mutta se vaatii ihmiseltä enemmän tarkkuutta ehdollisen vahvisteen ajoittamisessa sekä kykyä siirtyä ajoissa tarpeeksi kauas kohteesta, jotta koira ei koe tarvetta reagoida. Huomaa harjoitellessakin, että yli kahden sekunnin katsominen on jo tuijottamista. Pyri antamaan ehdollinen vahviste ennen kuin koira on alkanut tuijottaa kohdetta. Tärkeää on, että koira on rento koko harjoituksen ajan. Koiran rentouden voi havaita esimerkiksi siitä, että koira reagoi ehdolliseen vahvisteeseen tai huomiovihjeeseen ja syö antamasi namin.

Nämä harjoitusvaiheet lähtevät tilanteesta, jossa koirasi jo osaa ehdollisen vahvisteen tai jonkin huomiovihjeen. Ennen LAT:in opettamista sinulla täytyy siis olla jokin sana tai ääni (esim. naksutin tai “jes”), jonka kuullessaan koirasi kääntää katseensa sinuun.


Ensimmäinen vaihe

 1. Odota, että koirasi katsoo kohdetta (alle 2 sekuntia).
 2. Sano ehdollinen vahviste/huomiovihje.
 3. Koirasi kääntyy sinua päin.
 4. Kehu koiraasi ja ojenna nami.
 5. Toista.

Lopuksi sano vihje harjoituksen päättymisestä. Vihje harjoituksen päättymisestä voi olla esimerkiksi sana “loppu” ja useamman namin pudottaminen maahan. Siitä koira tietää, että enää ei harjoitella ja se voi jatkaa omia puuhiaan.


Jos harjoittelet aidossa tilanteessa, siirry tarvittaessa koirasi kanssa kauemmas kohteesta ensimmäisen namin antamisen jälkeen. Voit siirtyä esimerkiksi syöttämällä koiralle tasaisesti nameja.


Toiseen vaiheeseen voit siirtyä, kun olet tehnyt useita kymmeniä toistoja ensimmäistä vaihetta.

Toinen vaihe

 1. Tarkkaile koiraasi.
 2. Kun koirasi näkee kohteen, odota kaksi sekuntia.
 3. a. Jos koirasi kääntyy katsomaan sinua, kehu ja anna nami.

b. Jos koirasi ei käänny, sano ehdollinen vahviste/huomiovihje ja anna koiralle nami.


Jos koirasi ei kääntynyt sinuun päin, palaa takaisin ensimmäiseen vaiheeseen. Kokeile toista vaihetta uudelleen useiden kymmenien toistojen jälkeen.

Jos koirasi kääntyi katsomaan sinua, se on oppinut LAT:in periaatteen. Hienoa! Voit jatkossa alkaa odottaa, että koirasi kääntyy itse. Muista kuitenkin edelleen tarkkailla koiraasi. Koirasi tunnetila ja reaktio voivat vaihdella kohteesta riippuen. Yhden kohteen kanssa LAT saattaa onnistua muutamassa päivässä, toisen kohteen kanssa LAT vaatii pitkää etäisyyttä ja paljon harjoittelua. Voit aina palata takaisin ensimmäiseen vaiheeseen, mikäli toinen vaihe ei onnistu.

Kolmannessa vaiheessa LAT on rento osa elämää. Sinun tulee edelleen pysyä avoimena koirasi viesteille ja olla valmiina vastaamaan, jos koirasi ilmoittaa, että jokin ympäristössä huolettaa.

“NÄITKÖ KOIRAN?”

Koira on LAT-pelissä yleensä aloitteentekijä, mutta jotta ihmiselläkin olisi mahdollisuus aloittaa vuoropuhelu ympäristön häiriöistä, koiralle opetetaan suullinen vihje. McDevitt käyttää nykyään “Where is…” -lausetta “Look at That” -lauseen sijaan, koska “missä” kuvaa paremmin vuoropuhelua kuin käskevä “katso”.

Vihjeen tarkoituksena on antaa ihmiselle mahdollisuus varoittaa koiraa kohteista, joita koira ei ehdi nähdä ajoissa. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa vieraat koirat jännittävät LAT-pelin osaavaa koiraa. Kun koira näkee toisen koiran, se kääntyy automaattisesti katsomaan ihmistään ja aloittaa näin LAT-pelin. Jos koira onkin syventynyt haistelemaan ja ihminen näkee, että heitä lähestyy vauhdilla juoksulenkillä oleva vieras koira, ihminen voi ilmoittaa tästä koiralle sanomalla suulliseen vihjeen. Vihje voi olla esimerkiksi “missä koira” tai “näitkö koiran”. Vihjeen kuullessaan koira nostaa päänsä ja etsii katseellaan vierasta koiraa. Sen nähdessään koira kääntyy rauhallisesti katsomaan ihmistään ja saa namin. Jos ihminen ei olisi varoittanut lähestyvästä kohteesta, koira olisi saattanut säikähtää sitä, pelästyä ja reagoida suuresti.

Vihje opetetaan, kun koira jo osaa LAT:in periaatteen. Lähtökohtana on siis, että kohteen nähdessään, koira kääntyy katsomaan ihmistään ja senkin jälkeen näyttää ihmiselleen, missä kohde on. Näyttäminen voi olla katseen kääntämistä, silmäkulmasta vilkaisua tai korvan kääntämistä.

Voit opettaa vihjeen joko arjen LAT-tilanteiden aikana tai luomalla harjoittelutilanteen. Ensin koirasi kääntyy sinua kohti, tulee luoksesi ja saa namin, kun se ilmoitti ympäristössä olevasta kohteesta. Siirry koirasi kanssa hieman syrjään ja jää paikoillesi. Kohde voi olla takanasi, sivullasi tai koirasi takana. Muista riittävä etäisyys, jotta koira pystyy pysymään rauhallisena.

Vihjeen opettaminen

 1. Kun koirasi katsoo sinua, sano uusi vihje (esim. “näitkö koiran”).
 2. Odota, että koirasi näyttää, missä kohde on.
 3. Kun koirasi vilkaisee kohdetta, katsoo sitä silmäkulmastaan tai kääntää korvaansa, kehu tai sano esimerkiksi “no siellähän se oli” ja anna nami.
 4. Toista, kunnes kohde ei enää ole näkyvissä.
 5. Sano tuttu harjoituksen päättymisen vihje.

Muista puhua rauhallisella äänellä. LAT:issa ylläpidetään rauhallisuutta. Tarkoitus ei ole missään vaiheessa innostaa koiraa.

Vihjeen toinen sana vaihtuu sen mukaan, mistä kohteesta keskustelet koirasi kanssa. Koirat oppivat hämmästyttävän hyvin erottamaan toisistaan esimerkiksi “näitkö koiran”, “näitkö lapsen” ja “näitkö hiihtäjän”.

MILLOIN LAT-PELIÄ KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ?

Yleisesti LAT-peliä suositellaan käytettävän erilaisissa ohitushaasteissa. Se onkin erittäin hyvä, joskin paljon harjoittelua vaativa tapa opettaa remmirähjäävälle koiralle itsevarmuutta ja rauhallisuutta. Ennakointi ja tarpeeksi pitkän etäisyyden ottaminen ovat tärkeitä, jotta LAT toimii toivotulla tavalla.

LAT:ia voi kuitenkin käyttää muissakin kuin ohitustilanteissa. Jos esimerkiksi matkustat koirasi kanssa bussilla, koirasi voi LAT:in avulla ilmoittaa sinulle rauhallisesti, jos bussin kyytiin astuu jokin koirasi mielestä jännittävä kanssamatkustaja. Koira pysyy rauhallisena, kun se saa bussimatkan aikana kertoa, missä jännittävä matkustaja on.

Lapsiperheessä koira voi LAT:in avulla ilmoittaa aikuiselle, että nyt sen mielestä lapset leikkivät niin kivaa leikkiä, että senkin tekisi mieli mennä mukaan riehumaan. Sen sijaan, että koira vain syöksyy lasten leikkiin mukaan, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteen, se pysyy rauhallisena ja ilmoittaa omalla tavallaan aikuiselle. Kun aikuinen huomaa koiran viestin, hän voi antaa koiralle esimerkiksi koiran oman lelun tai päästää koiran pihalle juoksentelemaan.

LAT:in avulla koira voi oppia katseellaan viestimään kaikissa niissä tilanteissa, joissa sitä jännittää, pelottaa, se kokee olonsa epävarmaksi tai todella innostuneeksi. Kun ihminen huomaa koiran viestit ja vastaa niihin namilla ja tarvittaessa siirtymällä koiran kanssa syrjään, koira oppii luottamaan LAT-peliin. Se ei enää koe tarvetta kiihtyä, haukkua ja sinkoilla. Se tietää, että kun tunteet alkavat nousta pintaan, kannattaa kääntää katseensa kohti ihmistä. Ihminen kyllä auttaa.

ENTÄ JOS?

Alla vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita LAT:in opettelu herättää.

Entä jos koira ei käänny minuun päin?

Jos koira ei käänny sinua kohti ehdollisen vahvisteen äänestä, syy on jompikumpi kahdesta. Joko koira ei ole vielä tarpeeksi hyvin oppinut ehdollisen vahvisteen merkitystä, jolloin sinun tulee palata takaisin opettamaan sitä. Toinen vaihtoehto on, että koirasi on liian kiihtynyt, kohde on liian lähellä eikä koira pysty enää keskeyttämään tuijotusta. Unohda harjoittelu ja siirry kauemmas. Ensi kerralla aloita aiemmin tai siirry ensin kauemmas.

Entä jos koira hetken aikaa pelaa kanssani LAT-peliä, mutta sitten syöksyy kohti vastaantulijaa?

Vastaantulija oli liian lähellä. Ensi kerralla ottakaa vielä enemmän etäisyyttä. Tarvittaessa käytä esimerkiksi namien heittelyä maahan vaikeimmissa ohitustilanteissa, joissa LAT ei vielä onnistu.

Entä jos koirani vain tuijottaa minua?

Hyvin menee! Koirasi ei koe tarvetta kurkata, missä kohde on, vaan se haluaa keskittyä sinuun. Anna nameja tasaiseen tahtiin ja juttele mukavia.

Lähteet:

McDevitt, Leslie. Control Unleashed. Clean Run Productions LLC. 2007.

McDevitt, Leslie. Control Unleashed. Reactive to Relaxed. Clean Run Productions LLC. 2019.

Samankaltaiset artikkelit