Nivelrikkoa sairastavan koiran kipuun vaikuttavat monet erilaiset tekijät

Kirjoittaja: ELT Ann-Helena Hokkanen


Nivelrikko on koirilla yleinen sairaus, johon liittyy usein kipua sekä toimintakyvyn ja
elämänlaadun heikkenemistä. Tieto nivelrikosta, siihen liittyvästä kivusta sekä koiran
kipukokemukseen vaikuttavista tekijöistä auttavat meitä helpottamaan nivelrikosta kärsivän potilaan oloa ja parantamaan sen elämänlaatua monella eri tavalla.


Nivelrikko on koirilla yleinen rappeuttava ja etenevä sairaus, joka aiheuttaa muutoksia
nivelrustoon, lihaksistoon ja luihin. Kaikkein tunnetuin nivelrikon seuraus on sairastuneen nivelen nivelruston vaurioituminen ja väheneminen. Nivelrikko olisi kuitenkin nähtävä koko nivelen ja koiran elimistön sairautena, koska sairastuneen eläimen oireisiin vaikuttavat myös lukuisat muut muutokset nivelrikkoisessa nivelessä ja sitä ympäröivissä kudoksissa. Lisäksi nivelrikkoon liittyy usein myös lukuisia erilaisia muutoksia koiran tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston toiminnassa.

Nivelrikolle onkin tyypillistä, että potilaiden oireet vaihtelevat hyvin paljon eri yksilöiden välillä eikä röntgenkuvissa näkyvät nivelrikkomuutokset sairastuneen nivelen alueella ole välttämättä yhtäläisiä potilaan kokeman kivun kanssa. Nivelrikkoa sairastavan koiran kokemaan kipuun vaikuttavatkin lukuisat erilaiset asiat, kuten nivelrikon eteneminen, sairauden aiheuttamat muutokset elimistössä, nivelrikkokivun eri syntymekanismit sekä yksilölliset erot kivun kokemisessa, aktiivisuudessa, elämänlaadussa ja esimerkiksi lihaskunnossa.


Lisäksi potilaan elämässä olevat stressitekijät ja muut haasteet sekä mahdolliset samanaikaiset vammat ja sairaudet vaikuttavat kaikki nivelrikkokivun kokemiseen. Siksi nivelrikkoa sairastavan koiran kipukokemusta, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vastetta valittuun hoitoon on aina arvioitava yksilöllisesti.


Erilaista kipua
Nivelrikossa nivelen rustoa tuhoutuu, jolloin niveleen vapautuu haitallisia tulehdusta ylläpitäviä ja kipua aiheuttavia aineita. Näin nivelen toiminnalle elintärkeä rustopinta rikkoutuu ja rusto vähitellen häviää, jolloin nivelen normaali toiminta heikkenee. Lisäksi sairasta niveltä ympäröivä nivelkapseli tulehtuu ja paksuuntuu, ruston alla olevaan luuhun ja luuytimeen tulee muutoksia ja niveleen muodostuu luupiikkejä sekä kalkkeutumia. Tämä kaikki aiheuttaa potilaalle kudosvauriokipua.

Nivelessä tapahtuvien muutosten lisäksi kipu sairastuneessa nivelessä ja sen ympäristössä saa potilaan usein muuttamaan seisomisasentoaan ja tapaansa liikkua. Tämä voi aiheuttaa vääränlaista ja liiallista kuormitusta koiran kehon eri osiin. Seurauksena on usein erilaisia lihasten ja peitinkalvojen kiputiloja. Esimerkiksi lonkkien nivelrikkokipu voi aiheuttaa kiputiloja koiran selän ja etujalkojen lihaksiin.

Myös sairaan nivelen hermotus muuttuu ja vaurioituu. Tällöin potilas kokee hermovauriokipua. Se aiheuttaa kudosvauriokivusta eroavia oireita ja voi olla hyvin voimakasta ja joko jatkuvaa tai kohtauksittaista kipua. Siksi hermovauriokipu voi esimerkiksi aiheuttaa sen, että levossa oleva koirapotilas yhtäkkiä ilman selvää syytä vinkaisee ja alkaa nuolemaan tai puremaan kipeää kohtaa.
Ihmispotilaat raportoivat hermovauriokipuun liittyvän kivun lisäksi myös erilaisia hyvin häiritseviä tuntopuutoksia ja outoja tuntemuksia, kuten esimerkiksi tunnetta, että muurahaiset ryömivät iholla.


Potilas herkistyy kivulle
Nivelrikkopotilas alkaa ajan myötä aistia erilaiset kivuliaat asiat entistä voimakkaampana kipuna.
Tätä ilmiötä kutsutaan kivulle herkistymiseksi. Lisäksi myös ennen kivuttomat asiat kuten kosketus voidaan alkaa aistia kivuliaana, jolloin potilaan sanotaan kärsivän allodyniasta. Tämä voi ilmetä esimerkiksi siten, että potilas vastustaa selän koskettamista.


Kivulle herkistymiseen liittyy myös nivelrikkopotilaan myöhemmällä iällä alkava ääniherkkyys sekä alentunut kylmänsieto. Ei ole ollenkaan tavatonta, että pitkään nivelrikkoa sairastanut koira alkaa säikkymään kovia ääniä, kuten kovaäänistä puhetta, huutoa tai paukahduksia. Joskus käy myös niin, että nivelrikkopotilas syksyn ensimmäisillä pakkasilla menee ulos ja alkaa nostelemaan sekä ravistelemaan tassujaan haluten hetken kuluttua takaisin sisään. Ulkoilu kuitenkin maistuu taas
tossut jalassa, kun kylmä ei tunnu tassuissa kipuna.


Monimuotoista hoitamista tarvitaan
Koska nivelrikkoa sairastavilla koirilla voi siis olla hyvin erilaisia oireita ja eri mekanismeilla aiheutuvaa kipua, potilaat tarvitsevat aina yksilöllistä moniammatillista hoitoa. Koska jokainen nivelrikkopotilas on erilainen, eläinlääkärin huolellinen tutkimus ja potilaan tarkka seuranta ovat nivelrikkokivun hoidon onnistumiselle ensiarvoisen tärkeitä. Omistajan ja eläinlääkärin lisäksi potilaan kivun hoitamisen tiimiin on hyvä kuulua esimerkiksi fysioterapeutti, koirahieroja,
eläinosteopaatti, ravitsemukseen perehtynyt henkilö sekä eläintenkouluttaja.

Esimerkiksi koira, jonka nivelrikon aiheuttama kipu on pääasiassa kudosvauriokipua, hyötyy todennäköisesti paljon eläinlääkärin määräämästä tulehduskipulääkityksestä sekä fysioterapiasta ja esimerkiksi uimisesta. Sen sijaan potilas, jonka nivelrikkoon liittyy myös voimakas hermovauriokipu, tarvitsee muun hoidon lisäksi eläinlääkärin määräämän hermovauriokipuun tehoavan lääkityksen. Ja potilas, jolla on paljon lihaskipuja, hyötyy erityisen paljon fysioterapeutin, koirahierojan ja eläinosteopaatin tutkimuksesta ja heidän antamastaan hoidosta. Ravitsemuksen asiantuntija puolestaan voi auttaa ylipainoista koiraa laihtumaan hallitusti.


Ja koska ahdistus ja muut negatiiviset tunnetilat pahentavat koiran kokemaa kipua,
eläintenkouluttaja voi auttaa paljon esimerkiksi kipupotilasta, joka kärsii ahdistuksesta tai pelkää vieraan ihmisen kosketusta. Usein eläinten kouluttamisen ammattilaisen apua tarvitsee sekä kipupotilas että sen omistaja.


Nivelrikkokipu on haaste, jonka kanssa täytyy selvitä
Nivelrikon aiheuttama kipu jatkuu pitkään, eikä koira pääse siitä eroon muuttamalla
käyttäytymistään. Tämä on tärkein ero lyhytaikaisen ja pitkään jatkuvan kivun välillä. Pitkään jatkuva nivelrikkokipu muodostaa siis potilaalle haasteen, jonka kanssa on pakko selvitä joka ikinen päivä. Lisäksi pitkään jatkuessaan kipu yleensä pahenee, sillä se aiheuttaa negatiivisia tunnetiloja, unenpuutetta, kivulle herkistymistä sekä erilaisia lihaskipuja, jotka kaikki voivat johtaa kivun voimistumiseen. Seuraa nopeasti itseään pahentava noidankehä, jollei tilanteeseen pystytä puuttumaan.


Pitkään jatkuvaan kipuun liittyykin kiinteästi elimistöä kuormittava stressireaktio, johon koiran on vaikeaa sopeutua. Potilaan on pakko muuttaa käyttäytymistään eikä se voi enää välttämättä tehdä itselleen tärkeitä asioita, kuten leikkiä pallolla tai hypätä autoon. Esimerkiksi nivelrikon edetessä potilas voi levätä aiempaa enemmän ja olla levoton öisin.


Ja koska nivelrikkokipupotilaalla on mukanaan tämä jokapäiväinen suuri kuorma, muihin haasteisiin vastaamiseen on aiempaa vähemmän voimavaroja. Tästä syystä esimerkiksi muutto, uusi lemmikki tai perheeseen syntyvä vauva voivat pahentaa koiran kokemaa nivelrikkokipua.
Kipu, jonka kanssa pärjäsi kohtuullisesti ennen uutta stressaavaa tilannetta, muuttuukin haasteen seurauksena sietämättömäksi.


On myös paljon erilaisia tekijöitä, jotka voivat pahentaa koiran nivelrikkokipua. Esimerkiksi ylipaino haittaa liikkumista ja rasittaa erityisesti niveliä pahentaen näin kipua. Tämän lisäksi ylimääräinen rasvakudos vapauttaa elimistöön lukuisia haitallisia tulehdusta ylläpitäviä ja mahdollisesti myös kipua lisääviä aineita.

Monimuotoista hoitamista
Nivelrikkokivusta kärsivällä koiralla on siis usein usealla eri mekanismilla aiheutuvaa kipua. Lisäksi potilaan kipukokemukseen vaikuttavia asioita on hyvin paljon. Siksi potilaan hoitoon ei yleensä riitä mikään kipua lievittävä asia yksinään, vaan tarvitaan eri tavalla vaikuttavien lääkeaineiden ja muiden kivunlievitystapojen sopiva yhdistelmä hoitamaan kipua usealla eri tavalla elimistön kipua aistivan järjestelmän eri kohdissa. Tätä kutsutaan nivelrikkokivun monimuotoiseksi hoitamiseksi.


Lääkehoidon lisäksi erittäin tärkeä osa nivelrikkopotilaan hoitoa ovatkin lääkkeettömät kivunhallintamenetelmät kuten hieronta, fysioterapian eri muodot, sopivat virikkeet, turvallisuuden tunne sekä painonhallinta. Ja koska kyseessä on etenevä sairaus, kivun hoitamista on tarpeen muuttaa sen mukaan, kuinka potilas voi. Tarkka seuranta hoidon tehon arvoimiseksi sekä myös sivuvaikutusten varalta on tarpeen. Koiran omistaja, eläinlääkäri ja muut hoitoon osallistuvat ammattilaiset toimivatkin tiiviissä yhteistyössä nivelrikkopotilaan hoidossa.


Lievitä kipua ja helpota elämää
Erityisen tärkeää on tukea potilaan elämänlaatua ja arjessa pärjäämistä sekä ennaltaehkäistä negatiivista stressiä, turhautumista, turvattomuuden tunnetta ja ahdistusta. Hyvät sosiaaliset suhteet, erilaiset virikkeet, hallinnan tunne sekä potilaalle sopiva tapa liikkua ovat kaikki kipupotilaalle tärkeitä positiivisten tunteiden lisääjiä. Hyvä mieli ja elämänhallinnan tunne helpottavat kipua.


Kipupotilaan unta on tärkeää vaalia tarjoamalla mieluinen, helppopääsyinen, lämmin ja vedoton nukkumapaikka. Laadukas uni helpottaa kivun kanssa selviämistä ja toisaalta taas unenpuute pahentaa kipukokemusta.

Nivelrikkoa sairastavan potilaan elämänlaatua voidaan parantaa pohtimalla koiran elämässä olevia erilaisia kuormittavia asioita. Kun vähennämme kuormitusta, kipupotilaalle jää enemmän mahdollisuuksia vastata kivun aiheuttamaan haasteeseen. Samalla tilaisuudet kokea positiivisia tunteita auttavat myös. Näin pitkään jatkuvan kivun kanssa eläminen helpottuu.

Pitkään jatkuvaa kipua potevan koiran tilannetta voisi ajatella eräänlaiseksi vaakakupiksi. Toisessa kupissa ovat kipu ja elämän muut kuormittavat haasteet. Niitä yritämme mahdollisimman tehokkaasti vähentää sekä lievittää niitä, joita emme pysty poistamaan. Vaa’an toisessa kupissa taas ovat elämän hyvät asiat, joita haluamme potilaan elämään lisätä. Tavoitteena on, että vaaka kallistuu oikeaan suuntaan.

Samankaltaiset artikkelit