Koirien perinnölliset luustosairaudet: jalostuksen näkökulmia la 29.1. klo 18-20

20,00 

Luennolla käsitellään koirilla yleisesti esiintyvien luustosairauksien perinnöllistä taustaa, keskittyen monitekijäisiin luusto- ja nivelsairauksiin, kuten lonkka- ja kyynärniveldysplasiaan, mutta käymme läpi myös yksinkertaisemmin periytyviä sairauksia. Luustosairauksien perinnöllisyyden perusperiaatteiden lisäksi käsittelemme aihetta jalostuksen näkökulmasta eli kuinka kasvattajat voivat vaikuttaa näiden sairauksien esiintyvyyteen jalostuksella.

Luento järjestetään Zoomin välityksellä sunnuntaina 29.1. klo 18-20 ja luennon tallenne on katsottavissa su 5.2. klo 23.59 asti.

Kuvaus

Luennolla käsitellään koirilla yleisesti esiintyvien luustosairauksien perinnöllistä taustaa, keskittyen monitekijäisiin luusto- ja nivelsairauksiin, kuten lonkka- ja kyynärniveldysplasiaan, mutta käymme läpi myös yksinkertaisemmin periytyviä sairauksia. Luustosairauksien perinnöllisyyden perusperiaatteiden lisäksi käsittelemme aihetta jalostuksen näkökulmasta eli kuinka kasvattajat voivat vaikuttaa näiden sairauksien esiintyvyyteen jalostuksella. Luento kestää kaksi tuntia.

Luennoitsija on filosofian tohtori ja jalostusagronomi Lea Mikkola, joka on tutkinut koirien monitekijäisiä luustosairauksia vuodesta 2013. Hänen väitöstutkimuksensa liittyi koirien lonkkaniveldysplasian ja nivelrikon perinnöllisen taustan selvittämiseen. Nykyään hän toimii Turun yliopistossa Suomen Akatemian tutkijatohtorina, keskittyen tutkimuksessaan immuunijärjestelmän rooliin lonkan nivelrikon syntymekanismeissa. Lisäksi hän toimii sivutoimisesti jalostuskonsulttina Näkövammaisten liiton opaskoirakoululle sekä muille tahoille.

Luento järjestetään Zoomin välityksellä sunnuntaina 29.1. klo 18-20 ja luennon tallenne on katsottavissa su 5.2. klo 23.59 asti.